Satış sözleşmesi

Taraflar ve konu

İşbu sözleşme www.agacisleri.com İnternet Sitesinden ürün satın alacak kişi (bundan sonra alıcı olarak anılacaktır) ile Ağaç İşleri Alper Tahsin Akgün, Camişerif Mahallesi 5215 Sokak No:6/B Akdeniz Mersin adresinde; Tel: 0551 4176679, email: alper@agacisleri.com) bulunan satıcı firma (bundan sonra satıcı olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, alıcı tarafından elektronik ortamda doldurulan, ürün ile ilgili özelliklerin, nitelik, nicelik, satış fiyatı, satış bedeli ve tahsilat usül şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

Cayma hakkı

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) takvim günü içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda ürün, cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde geri alınacaktır.

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince alıcının özel istekleri doğrultusunda üretilen veya var olan bir ürün üzerinde değişiklik yapılan ürünler için cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için yasal 14 (on dört) takvim günü içerisinde satıcıya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. (Yazılı bildirim mektup veya elektronik posta ile yapılabilir.) Cayma hakkının kullanılması durumunda anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olaraksatıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Alıcı tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan faturanın arkasında yer alan ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıda yazılı belgelerin ve ürünün satıcıya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Banka havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde aynı banka hesabına, kredi kartlı ödemelerde alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır (Genel Hükümler 7. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir)

Cayma hakkı kullanılan ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, ürünün mutat kullanımı dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak alıcının kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise satıcının değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) tazmin etme hakkı vardır.

Genel hükümler

1. Alıcı, İnternet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiğini kabul eder.

2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile alıcıya göndermekte ve teslim ettirmektedir.

3. Aksi belirtilmedikçe teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) alıcı’ya aittir. Satıcı satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masrafların tamamını ya da bir kısmını alıcı’ya yansıtmayabilir.

4. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında alıcı‘nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün alıcı‘dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden satıcısorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı‘nın ürün‘ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürün‘ün kargo şirketinde beklemiş olması ve veya kargonun satıcı‘ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcı‘ya aittir.

5. Alıcı, ürün‘ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün‘de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün‘ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6. Alıcı ürün‘ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.

7. Ürün‘ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcı‘yı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 7 gün içinde alıcı‘ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi alıcıhesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

8. Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir ürüntedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı‘nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

9. Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini internet sitesindeki satıcı iletişim kanalları ile satıcı‘ya bildirebilir.

10. Alıcı tarafından ön bilgilerin alınması ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

Delil anlaşması ve yetkili mahkeme

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar ortamındaki veriler, yazışmalar ve ses kayıtları dahil) kesin delil oluşturur; mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcı‘nın ve satıcı‘nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

• Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il Tüketici Hakem Heyetleri’ne, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru zorunludur. Zorunlu olan durumlarda başvurudan sonra veya bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu ön bilgileri www.agacisleri.com İnternet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.100 TL üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir. Kapat